Veřejná zakázka: ZŠ a MŠ Sdružení, objekt MŠ Družstevní ochoz 1308, Praha 4 – rekonstrukce kuchyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 370
Systémové číslo: P24V00000035
Evidenční číslo zadavatele: VZP/24/039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2024
Nabídku podat do: 11.06.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ a MŠ Sdružení, objekt MŠ Družstevní ochoz 1308, Praha 4 – rekonstrukce kuchyně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení kompletní rekonstrukce školní kuchyně a jejího zázemí včetně všech souvisejících prací v ZŠ a MŠ Sdružení – objekt Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4. Budova MŠ Družstevní ochoz 1308/5 se nachází na pozemku parc.č. 2578/3 s přilehlou částí pozemku parc. č. 2578/4 v katastrálním území Nusle. Stavebními úpravami dojde k rekonstrukci stávajícího kuchyňského a administrativního provozu hospodářského pavilonu mateřské školy. Kapacita kuchyně zůstane původní, tj. 200 obědů denně.
Stavební úpravy spočívají v provedení dispozičních změn v 1. NP hospodářského pavilonu, umístění nové jednotky VZT a chlazení včetně nosného roštu na střeše této budovy. Součástí stavebních prací bude kompletní rekonstrukce technologie gastronomického vybavení kuchyně včetně všech souvisejících prací jako je provedení výměny rozvodů všech instalací domovních sítí a doplnění technologického vybavení (gastro, ZTI, VZT, chlazení, ÚT, elektro, M+R). Na pozemcích přiléhajících k budově mateřské školy budou provedeny venkovní schody u vstupu na jižní fasádě včetně nové stříšky, bude vybudována nová obslužná rampa pro rozvoz jídel u nového vstupu na východní fasádě, dále bude provedena nová zpevněná plocha severně od hospodářského pavilonu mateřské školy pro rozvoz jídla do pavilonu situovaného v areálu základní školy. Bude proveden nový přívodní kabel NN pro hospodářský pavilon v trase od nového elektroměrového rozvaděče v oplocení.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 806 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Název odboru: Odbor právní - oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy