Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrální správa a monitoring IP adresního prostoru
podlimitní Hodnocení 20.09.2019 10.10.2019 14:00
Oprava střechy bytového objektu Stallichova 514/2, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019
Sanace sklepů v bytovém objektu Marie Cibulkové 448/17, Praha 4, k.ú. Nusle
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019
Rekonstrukce altánu a terénního schodiště a rekonstrukce opěrných kamenných zídek v parku Jezerka na parcelách č. 2387/1, 2386/2 a 3163/3, Praha 4 - k.ú. Nusle
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2019
Obnova aktivních prvků datové sítě
podlimitní Hodnocení 27.08.2019 18.09.2019 10:00
Oprava bytů č. 15 a č. 23 Severní 2914/2, bytu č. 6 Stallichova 514/2, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019
Oprava bytu č. 7 Dvorecká 773/3, bytu č. 8 Hadovitá 247/12, bytu č. 11 Na Dolinách 524/40, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019
Oprava bytů č. 9, 22a, 22b Pikrtova 1313/5 a bytu č. 15 Pikrtova 1316/11, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019
Výměna dřevěných oken uliční části objektu Táborská 350/32, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019
Zhotovení projektové dokumentace pro akci ZŠ Školní 700/5, Praha 4, k.ú. Braník - rekonstrukce školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019
Poskytnutí služeb Hybridní pošty
nadlimitní Zadáno 25.07.2019 13.08.2019 10:00
Oprava bytu č. 2 Sezimova 459/4, bytu č. 20 V Horkách 1431/26, bytu č. 9 Vlastislavova 303/3 a bytu č. 12 Nuselská 1496/66, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019
Oprava části terasy v bytovém objektu Krčská 994/55, Praha 4, k.ú. Krč
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019
Oprava chodníku v ulici Matěchova a U Strže, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019
ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4, k.ú. Krč - oprava hřiště pro volejbal a basketbal na pozemku parc.č. 2869/200 v k.ú. Krč
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››