Veřejné zakázky městské části Prahy 4

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 4
IČO: 00063584
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha4.cz/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup licencí a podpory VMWARE (VM) včetně implementace
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 24.07.2020 12:00
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 – II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 14.07.2020 12:00
Výběr dodavatele pro dodávky hardware pro městskou část Praha 4
nadlimitní Hodnocení 22.05.2020 02.07.2020 12:00
Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4
nadlimitní Hodnocení 21.05.2020 02.07.2020 12:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Úřad městské části Praha 4 a zřizované organizace městské části Praha 4
podlimitní Hodnocení 29.04.2020 25.05.2020 12:00
všechny zakázky