Veřejné zakázky městské části Prahy 4

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 4
IČO: 00063584
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha4.cz/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekční práce dopravně inženýrských opatření pro území městské části Praha 4
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2024 17.06.2024 12:00
Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4
nadlimitní Hodnocení 22.05.2024 27.06.2024 12:00
ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4 – rekonstrukce školního hřiště
podlimitní Hodnocení 16.05.2024 11.06.2024 12:00
ZŠ a MŠ Sdružení, objekt MŠ Družstevní ochoz 1308, Praha 4 – rekonstrukce kuchyně
podlimitní Hodnocení 10.05.2024 11.06.2024 12:00
BD Severní I. 2914/2, Praha 4 – snížení energetické náročnosti budovy
podlimitní Hodnocení 30.04.2024 10.06.2024 12:00
všechny zakázky