Veřejné zakázky městské části Prahy 4

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 4
IČO: 00063584
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha4.cz/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování podpory systému PROXIO
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2019 18.06.2019 10:00
Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a č.p. 43 v ul. Branická, Praha 4 – k.ú. Braník
podlimitní Hodnocení 18.04.2019 22.05.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a gymnázia Na Planině 1393/13, Praha 4 – I. etapa
podlimitní Hodnocení 04.04.2019 03.05.2019 10:00
Běžecká škola Prahy 4
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.02.2019 28.02.2019 12:00
všechny zakázky