Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 01.06.2023 11.07.2023 12:00
Podpora informačních systémů ÚMČ Praha 4
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2023 22.06.2023 12:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Úřad městské části Praha 4 a zřizované organizace městské části Praha 4
podlimitní Hodnocení 03.05.2023 26.05.2023 12:00
ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4 - rekonstrukce rozvodu vody - sprchy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023
ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - rekonstrukce ležatého rozvodu vody
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023
BD Podolská 208, Praha 4 - výměna oken části dvorní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023
MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023
MŠ Alšovy sady, Praha 4 - oprava pryžového hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023
ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 - oprava podlahy velké tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023
ZŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 - oprava střechy pavilonu C
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2023
BD Krchlebská č.p. 1888 a č.p. 1890, Praha 4 - oprava střech
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023
Rekonstrukce kotelen v MŠ Trojlístek, obj. Hudečkova 893 a v MŠ Bota, obj. Táborská 122, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023
BD Na Kolejním statku 373/5, Praha 4 - výměna oken, oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023
Oprava bytové jednotky č. 10, Vnější 1046/5, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Křesomyslova 724/2, Praha 4
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››