Veřejná zakázka: Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 372
Systémové číslo: P24V00000037
Evidenční číslo zadavatele: VZN/24/045
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-023510
Datum zahájení: 22.05.2024
Nabídku podat do: 27.06.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
nájem tiskových a reprografických zařízení (dále jen tisková zařízení), nájem systému pro řízení a správu tisků a nájem systému pro OCR a poskytování dalších dodávek a služeb souvisejících s tímto nájmem.
Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb.
Poskytované služby a dodávky spolu s předmětem nájmu zahrnují:
a) vlastní dodávku zařízení a zajištění jeho dopravy na určené místo provozování;
b) instalaci a nakonfigurování jednotlivých zařízení v místě provozu;
c) zajištění veškerých práv a licencí souvisejících s provozováním pronajatých tiskových zařízení minimálně po celou dobu platnosti této smlouvy;
d) demontáž, zabalení a odvoz jednotlivých zařízení po ukončení smlouvy;
e) instalaci a nakonfigurování celého systému včetně monitoringu;
f) zprovoznění celého systému včetně monitoringu;
g) provedení zkušebních testů po dokončení instalace v každé lokalitě (pracovišti) zadavatele;
h) zaškolení administrátorů IT zadavatele v každé lokalitě (pracovišti) zadavatele pro účely plného a správného využití a správě pronajatých tiskových zařízení a SW;
i) projektovou koordinaci činností spojených s nasazení tiskového řešení v průběhu celé dodávky;
j) průběžné dodávky papíru a ostatního spotřebního materiálu do všech lokalit (pracovišť) zadavatele. Spotřebním materiálem se rozumí zejména tonery, fotoválce, odpadní nádobky, kity pro údržbu apod.;
k) ekologickou likvidaci použitého spotřebního materiálu včetně obalů a
l) zajištění servisu zařízení v místě jeho instalace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Název odboru: Odbor právní - oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy