Veřejná zakázka: Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdiva ZŠ Nedvědovo náměstí, Praha 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 360
Systémové číslo: P24V00000025
Evidenční číslo zadavatele: VZP/24/024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.04.2024
Nabídku podat do: 07.05.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdiva ZŠ Nedvědovo náměstí, Praha 4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
provedení:
- regenerace parku v okolí základní školy Nedvědovo náměstí na pozemcích parc. č. 1 a č. 4, k.ú. Podolí, Praha 4. Tyto stavební práce budou obsahovat vytvoření nástupního prostoru do budovy školy, terénní schodiště, nové parkové cesty (včetně jejich částečného osvětlení), zpevněné povrchy ploch a chodníků, přemístění pomníku bojovníků Pražského povstání v květnu 1945 a jeho slavnostního nasvícení, osazení dvou betonových kreslicích stěn s lavicemi, úpravu dětského hřiště, osazení nového parkového mobiliáře (lavičky, pítka, stojany na kola, informační cedule, atd.). Předmětem díla budou dále terénní, zahradní a sadové úpravy (kácení i nová výsadba), odvodnění zpevněných ploch, likvidace dešťových vod a provedení automatického závlahového systému, provedení rozvodů inženýrských sítí (voda, elektroinstalace), včetně všech souvisejících prací.
- sanace suterénního zdiva podsklepené části objektu základní školy Nedvědovo náměstí 140/13, Praha 4 bezprostředně sousedící s přilehlým parkem dle odst. 2.1.1. zadávací dokumentace, resp. v jeho západní a jižní části. Budou provedeny tepelné izolace a hydroizolace zdiva pro zamezení pronikání zemní vlhkosti do interiéru objektu, kde se nachází školní jídelna, včetně všech souvisejících prací.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 880 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Název odboru: Odbor právní - oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy