Veřejná zakázka: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 232
Systémové číslo: P22V00000035
Evidenční číslo zadavatele: VZP/22/052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-037496
Datum zahájení: 23.06.2022
Nabídku podat do: 18.07.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provedení zateplení objektů ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4, včetně souvisejících prací. Stavební práce spočívají v zateplení obvodových stěn školních pavilonů (objekty A, B, C a D) kontaktním zateplovacím systémem a v zateplení střechy nad tělocvičnou v objektu C, včetně všech souvisejících prací – doplnění dlažby a zábradlí na střešní terase objektu A, výměna části výplní otvorů, přístavba dvouramenného ocelového schodiště a dvou zásobovacích ramp s venkovními schodišti.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky