Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2022 13:46:14
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- ZŠ Filosofská_zateplení objektů_vysvětlení zadávací dokumentace č1.pdf (386.37 KB)