Veřejná zakázka: ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4 – rekonstrukce školního hřiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 371
Systémové číslo: P24V00000036
Evidenční číslo zadavatele: VZP/24/042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.05.2024
Nabídku podat do: 11.06.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4 – rekonstrukce školního hřiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajících školních sportovišť na ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4 – k.ú. Braník - sportoviště na pozemku parc. č. 2612/150 v areálu základní školy. Jedná se o rekonstrukci fotbalového hřiště, atletického oválu a skoku dalekého. Fotbalové hřiště o rozměrech 22x44 m včetně výběhů (lajnování 20x40 m) bude tvořeno novým umělým trávníkem se stávajícími podkladními vrstvami a stávajícím drenážním systémem. Na kratších stranách hřiště bude instalována kombinace záchytných sítí tvořených z polypropylenové záchytné sítě a sítě z ocelovou výztuží. Nosná konstrukce záchytných sítí je tvořena ocelovými sloupy a vzpěrami s povrchovou úpravou tvořenou žárovým zinkováním. Hřiště je umístěno uvnitř rekonstruovaného atletického oválu. Po provedení dílčí výměny obrubníků, opravy jihozápadní části atletické rovinky a severovýchodního oblouku atletického oválu a potřebných úprav bude provedeno pokrytí atletického oválu včetně obrub vrstvou umělého povrchu EPDM o tloušťce 13 mm. Dále bude provedena rekonstrukce skoku dalekého včetně dopadové plochy. Rozběhová dráha bude opatřena novou skladbou sportovního povrchu (štěrkové lože + EPDM), dopadová plocha bude realizována s gumovými obrubami a lapači písku.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 050 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Název odboru: Odbor právní - oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy