Veřejná zakázka: Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 249
Systémové číslo: P22V00000052
Evidenční číslo zadavatele: VZP/22/076
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-013564
Datum zahájení: 07.09.2022
Nabídku podat do: 30.09.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provedení stavebních prací spočívajících v revitalizaci stávající městské zeleně s cestami, lavičkami a herními prvky v parku V Zápolí, Praha 4, k.ú. Michle. Bude proveden vycházkový okruh lemující hlavní pobytovou louku, osazeny venkovní prvky, herní prvky a pítko, nové veřejné osvětlení, přípojka vody, přípojka elektro, automatický závlahový systém a trelážová stěna. Vše včetně souvisejících terénních, zahradních a vegetačních úprav.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 788 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky