Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 - I. etapa
Odesílatel Hana Valtová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2022 15:36:47
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Revitalizace parku V Zápolí Praha 4_vysvětlení zadávací dokumentace č1.pdf (370.95 KB)