Veřejná zakázka: Obnova záložního pole Netapp 2552 a prodloužení podpory výrobce NETAPP a IBM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 234
Systémové číslo: P22V00000037
Evidenční číslo zadavatele: VZP/22/062
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-038444
Datum zahájení: 14.07.2022
Nabídku podat do: 05.08.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova záložního pole Netapp 2552 a prodloužení podpory výrobce NETAPP a IBM
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova záložního pole NETAPP 2552 a SAN přepínačů, rozšíření knihovny IBM včetně implementace a podpory (maintenance) na 36 měsíců při dodržení všech postupů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti. Prodloužení podpory stávajícího pole NETAPP FAS 8200, přepínačů SAN, knihovny IBM TS4300 na 36 měsíců.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. S ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavatel přílohu č. 1 zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele a oproti předložené jím podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Dohoda o mlčenlivosti (NDA) musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li dohoda podepsána zmocněncem, musí být k dohodě přiložena plná moc, která byla takové osobě pro tento případ udělena.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky