Veřejná zakázka: Poskytnutí služeb Hybridní pošty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 113
Systémové číslo: P20V00000032
Evidenční číslo zadavatele: VZN/20/059
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034572
Datum zahájení: 25.08.2020
Nabídku podat do: 31.08.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytnutí služeb Hybridní pošty
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb Hybridní pošty v rozsahu:
1.Zabezpečení spotřebního materiálu a jeho skladování (papíry, formuláře, obálky, folie apod.)
2.Tisk dokumentů, dotisk do formulářů z předaných datových souborů a tisk brožur,
3.Vývoj a správa tiskových aplikací, grafická úprava dokumentů, adresní úprava,
4.Kompletace zásilek (obálkování, foliování a balení),
5.Třídění a svazkování zásilek,
6.Výběr a vymývání adres z databází, předzpracování dat a databází,
7.Vyhodnocení formulářů, vrácených zásilek (skenování formulářů a zásilek s vyhodnocením),
8.Tvorba archivu tištěných dokumentů,
9.Hromadné podání poštovních zásilek zpracovaných dle bodu 2. a 4. jménem objednatele (tj. uzavření poštovní smlouvy).

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je tisk adresných oboustranných dokumentů s proměnnými údaji z datových souborů černobíle, kompletace – párování adresných dokumentů do obálek s modrým pruhem a dodejkou, potisk obálek včetně dodejky. Rozeslání jako doporučené zásilky do vlastních rukou. Zápis doručení provádí poskytovatel do spisové služby objednatele E-spis.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Tato veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. b) zákona, z technických a ekonomických důvodů, kdy vytvořením nového integračního můstku zadavatelem užívaného SW E-spis pro SW jiného dodavatele než Česká pošta, s.p. by zadavateli vznikly další finanční náklady. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je propojení služeb hybridní pošty se spisovou službou E-spis zadavatele (vlastníkem autorských práv k SW E-spis je společnost ICZ a.s., IČO 251 45 444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4). V současné době poskytuje tento vlastník autorských práv SW E-spis integrační můstek (modul, který zajišťuje komplexní workflow v ICZ E-spis) ke specifickému rozhraní ke službě „Dopis on line“ vytvořenému dodavatelem Česká pošta, s.p., IČO 471 14 983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky