Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytnutí služeb Hybridní pošty
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2020 09:57:24
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Sociální dům Hudečkova_vysvětlení zadávací dokumentace č1.pdf (333.09 KB)