Veřejná zakázka: Prodloužení podpory systémové infrastruktury a podpora bezpečnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 304
Systémové číslo: P23V00000029
Evidenční číslo zadavatele: VZN/23/042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-023480
Datum zahájení: 01.06.2023
Nabídku podat do: 28.07.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prodloužení podpory systémové infrastruktury a podpora bezpečnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Podpora systémové infrastruktury a podpora bezpečnosti ÚMČ Praha 4 dle níže uvedené specifikace a spolupráce se zadavatelem včetně jeho smluvních i nesmluvních partnerů, (dále jen služby).
Rozsah poskytovaných služeb:
a) podpora serverů;
b) zálohování – dostupnost a ochrana dat serverové infrastruktury, koncového bodu vč. orchestrace DR;
c) Cyber security a bezpečnost;
d) management přístupu privilegovaných uživatelů – PAM;
e) bezpečnost perimetru, HA/DR clustering konektivity služeb, VPN a 2FA autorizace;
f) specifikace součástí a služeb ICT infrastruktury.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

S ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavatel přílohu č. 1 zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele a oproti předložené podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Dohoda o mlčenlivosti (NDA) musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li dohoda podepsána zmocněncem, musí být k dohodě přiložena plná moc, která byla takové osobě pro tento případ udělena. Žádosti dodavatele spolu s přiloženou podepsanou dohodou o mlčenlivosti je možné zasílat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK formou zprávy zadavateli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Název odboru: Odbor právní - oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky