Veřejná zakázka: Podpora informačních systémů ÚMČ Praha 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 298
Systémové číslo: P23V00000023
Evidenční číslo zadavatele: VZN/23/036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-020947
Datum zahájení: 17.05.2023
Nabídku podat do: 20.07.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora informačních systémů ÚMČ Praha 4
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je podpora informačních systémů ÚMČ Praha 4 dle níže uvedené specifikace a v součinnosti se zadavatelem včetně jeho smluvních i nesmluvních partnerů.
Konkrétně se jedná o následující služby:
• Podpora koncových stanic
• Podpora provozu tiskáren a periferií
• Podpora historické radnice
• Podpora informačních systémů úřadu
• Podpora a správa SW serverových systémů
• Správa a podpora systému řízené dokumentace (DMS)
• Podpora HW
Poskytování podpory informačních systémů bude probíhat dle pravidel SLA – tj. pravidel začátků a konců realizací požadavků včetně časového rozmezení přítomnosti specialistů poskytovatele v pracovních hodinách úřadu.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. S ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavatel přílohu č. 1 zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele a oproti předložené jím podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Dohoda o mlčenlivosti (NDA) musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li dohoda podepsána zmocněncem, musí být k dohodě přiložena plná moc, která byla takové osobě pro tento případ udělena.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Název odboru: Odbor právní - oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky