Veřejná zakázka: Obnova, rozšíření a zabezpečení komunikační a systémové infrastruktury

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 185
Systémové číslo: P21V00000057
Evidenční číslo zadavatele: VZN/21/098
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-043011
Datum zahájení: 18.11.2021
Nabídku podat do: 27.12.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova, rozšíření a zabezpečení komunikační a systémové infrastruktury
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova a rozšíření hraničních a wlan síťových prvků, zabezpečení perimetru sítě (dále jen ORHW) včetně implementace a tříleté podpory (maintenance), dodávka a realizace opatření zabezpečení webových aplikací úřadu, realizace vybraných opatření pro jejich integraci se stávajícím prostředím, technická a konfigurační podpora na dobu tří let, dodávka kompletního řešení pro řízenou orchestraci prostředí v případě potřeby migrace produkčního prostředí do záložního prostředí s využitím stávajícího prostředí virtualizace vč. postupné náhrady již nedostačujícího řešení pro zálohování a obnovu dat, vč. nutných analytických služeb a další související odborné činnosti při dodržení všech postupů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 a příloze 1a (technické parametry požadovaných zařízení) zadávací dokumentace.

S ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavatel přílohu č. 1 a 1a zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele a oproti předložené podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Dohoda o mlčenlivosti (NDA) musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li dohoda podepsána zmocněncem, musí být k dohodě přiložena plná moc, která byla takové osobě pro tento případ udělena. Žádosti dodavatele spolu s přiloženou podepsanou dohodou o mlčenlivosti je možné zasílat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK formou zprávy zadavateli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky