Veřejná zakázka: Podpora informačních systémů ÚMČ Praha 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 151
Systémové číslo: P21V00000023
Evidenční číslo zadavatele: VZP/21/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020902
Datum zahájení: 28.04.2021
Nabídku podat do: 19.05.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora informačních systémů ÚMČ Praha 4
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Podpora informačních systémů ÚMČ Praha 4 dle níže uvedené specifikace a spolupráce se zadavatelem včetně jeho smluvních i nesmluvních partnerů, po dobu 24 měsíců.
Konkrétně se jedná o následující služby:
• Podpora koncových stanic - instalace, zakládaní konfigurace a síťový management včetně operačních systémů MS Windows
• Podpora serverů – správa hlavní a záložní serverové farmy od úrovně operačních systémů (VMWARE, MS Windows, Linux, atd.)
• Zálohování – komplexní správa zálohování koncových stanic a součinnost na serverové straně
• Podpora informačních systémů úřadu – zajištění součinnosti
• Podpora HW – zajištění součinnosti

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. S ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavatel přílohu č. 1 zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele a oproti předložené podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Dohoda o mlčenlivosti (NDA) musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li dohoda podepsána zmocněncem, musí být k dohodě přiložena plná moc, která byla takové osobě pro tento případ udělena.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky