Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2020 14:29:12
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_SIGNED.pdf (290.82 KB)
- Část 4_Kalkulační model nabídkové ceny_oprava dle vysvětlení ZD č1.xlsx (12.18 KB)
- Část 4_Specifikace a rozsah poskytovaných služeb_dopl dle vysvětlení ZD č1.pdf (732.28 KB)