Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II. etapa, 1. část
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.01.2020 16:41:03
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel tímto uveřejňuje oznámení o výběru dodavatele v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Koupaliště Lhotka II1_oznámení o výběru dodavatele.pdf (594.08 KB)