Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2021 21:37:17
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č2.pdf (232.83 KB)
- Část 2_Návrh smlouvy_úprava dle vysvětlení ZD č2.docx (75.97 KB)