Veřejná zakázka: Centrální provozní a servisní správa datové sítě a podpora výrobce CISCO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 250
Systémové číslo: P22V00000053
Evidenční číslo zadavatele: VZP/22/075
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-045854
Datum zahájení: 08.09.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrální provozní a servisní správa datové sítě a podpora výrobce CISCO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provozní a servisní podpora datové sítě do 31. 12. 2025 včetně servisní podpory výrobce (také do 31. 12. 2025 a nebo do termínu zveřejnění ukončení servisní podpory výrobce tzv. EoS - End of Support) při dodržení všech postupů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti.
Servisní podpora se vztahuje na hardware a software ICT infrastruktury od výrobce Cisco Systems, které má zadavatel ve svém vlastnictví a která v minulosti pořídil a v blízké budoucnosti vyprší záruční a servisní podpora výrobce.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. S ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavatel přílohu č. 1 zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele a oproti předložené jím podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Dohoda o mlčenlivosti (NDA) musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li dohoda podepsána zmocněncem, musí být k dohodě přiložena plná moc, která byla takové osobě pro tento případ udělena.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky