Veřejná zakázka: Obnova a rozšíření hraničních a wlan síťových prvků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 175
Systémové číslo: P21V00000047
Evidenční číslo zadavatele: VZP/21/083
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.09.2021
Nabídku podat do: 21.10.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova a rozšíření hraničních a wlan síťových prvků
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Obnova a rozšíření hraničních a wlan síťových prvků včetně implementace a tříleté podpory (maintenance) a další související odborné činnosti při dodržení všech postupů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti.
• Dodávka hraničních a wlan síťových prvků;
• Implementace (konfigurace a instalace);
• Servisní podpora SLA výrobce dodaných komponent na následujících 36 měsíců;
• Další související odborné činnosti při dodržení všech postupů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti;
• Dodání originálních, nových zařízení s požadovanou licencí na jméno kupujícího a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na lokální technickou podporu výrobce v českém nebo slovenském jazyce.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
S ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavatel přílohu č. 1 zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele a oproti předložené podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Dohoda o mlčenlivosti (NDA) musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li dohoda podepsána zmocněncem, musí být k dohodě přiložena plná moc, která byla takové osobě pro tento případ udělena. Žádosti dodavatele spolu s přiloženou podepsanou dohodou o mlčenlivosti je možné zasílat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK formou zprávy zadavateli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy