Veřejné zakázky městské části Prahy 4

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 4
IČO: 00063584
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha4.cz/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby dohodce pro nákup elektřiny a zemního plynu na komoditní burze
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2021 17.09.2021 12:00
Zdravotnické centrum Kosmos, Praha 4
podlimitní Příjem nabídek 26.08.2021 08.10.2021 12:00
Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4
podlimitní Hodnocení 02.07.2021 04.08.2021 12:00
Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4
nadlimitní Hodnocení 11.09.2020 28.06.2021 12:00
všechny zakázky