Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Opatření k ochraně před kybernetickými hrozbami
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Realizace vybraných opatření k ochraně proti kybernetickým hrozbám a zvýšení celkové úrovně IT bezpečnosti po dobu tří let.

Plnění je rozděleno do následujících bloků sdružující jednotlivé části (plnění):
• Katalog aktiv a řízení IT rizik
• Zvýšení bezpečnosti organizace
• Zvýšení bezpečnosti privilegovaných účtů
• Zajištění vysokého standardu bezpečnosti hesel.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. S ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavatel přílohu č. 1 zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele a oproti předložené podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Dohoda o mlčenlivosti (NDA) musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li dohoda podepsána zmocněncem, musí být k dohodě přiložena plná moc, která byla takové osobě pro tento případ udělena.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.03.2021 12:00
Datum zahájení: 02.02.2021 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: