Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II. etapa, 1. část
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Provedení 1. části II. etapy revitalizace koupaliště Lhotka v Praze 4, kdy bude provedeno venkovní areálové oplocení v ul. Nad Koupadly, U Koupadel a Židlického, provedení dětského hřiště, letních sprch a toalet vč. kanalizační přípojky, dokončení vnitroareálové komunikace, provedení terénních a sadových úprav vč. závlahového systému a všechny související práce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 05.12.2019 10:00
Datum zahájení: 14.11.2019 00:00