Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Provedení rekonstrukce stávajícího kuchyňského provozu v budově základní školy Poláčkova 1067, Praha 4. Rekonstrukcí budou dotčeny stávající prostory kuchyňského provozu a jeho zázemí v přízemí a v suterénu školní budovy i s jejími dalšími, k budově přilehlými, částmi pozemků. Na těchto pozemcích v blízkosti budovy bude vyměněn původní, dnes nefunkční odlučovač tuků včetně kanalizačního potrubí, budou upraveny stávající zpevněné plochy venkovního zásobovacího prostoru, dojde k rozšíření přístřešku komunálního odpadu. Před severní fasádou bude vybudováno stanoviště venkovních jednotek VZT a chlazení včetně hlukové zástěny, bude zvětšena stávající nasávací komora VZT, z nové přípojkové skříně budou položeny nové elektrorozvody NN, dojde k uložení bezkanálového zemního vedení předizolovaného potrubí ÚT mezi budovami.
Součástí budou i výměny veškerých zdravotně technických instalací, kompletní rekonstrukce gastronomického vybavení kuchyně, včetně všech souvisejících prací.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 24.02.2023 12:00
Datum zahájení: 02.02.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: