Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je propojení datových center a služby elektronických komunikací s uzavřením smlouvy o poskytování služeb na dobu neurčitou (dodávka, realizace a zajištění provozu včetně non-stop servisu a dohledu datového propojení pracovišť Úřadu městské části Praha 4). Součástí je rovněž zajištění napojení celé sítě do sítě veřejného internetu a napojení sítě do sítě Ministerstva vnitra České republiky za účelem napojení do Centrálního místa služeb (dále jen CMS).

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 03.02.2022 12:00
Datum zahájení: 22.12.2021 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: