Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bytové domy Táborská č. p. 372/36, 375/38, 376/40, 377/42, 378/44, Praha 4 – podkrovní byty
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provedení vestavby 10 bytů do podkroví pěti řadových domů Táborská č.p. 372/36, 375/38, 376/40, 377/42, 378/44, Praha 4. V podkroví každého domu vzniknou dva byty velikosti 2+kk nebo 3+kk. V prostorách budoucích bytů jsou provedeny přípravy veškerých instalací, na které se nově vzniklé rozvody napojí. Vnitřní dispozice bude provedena převážně pomocí sádrokartonových konstrukcí. Ve střeše bude osazeno 25 nových střešních oken a 25 vývodů odvětrání.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 27.04.2021 12:00
Datum zahájení: 01.04.2021 15:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):