Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Zkušenosti osob techniků
Jednotka: Body
Popis:
(nepovinné)
viz čl. 8.2.2. zadávací dokumentace
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 0 nepřekročitelné číselné minimum

30 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět