Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně
Odesílatel Hana Valtová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2021 14:06:45
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě zaslané žádosti zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (350.93 KB)