Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně
Odesílatel Hana Valtová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 14:44:22
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
tímto Vám na základě žádosti, zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (351.96 KB)