Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opatření k ochraně před kybernetickými hrozbami
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 16:44:10
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Opatření k IT bezbečnosti_vysvětlení zadávací dokumentace č2.pdf (260.50 KB)