Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opatření k ochraně před kybernetickými hrozbami
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2021 16:00:27
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1 v souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně přikládá opravenou přílohu č. 1 zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění VZ_příloha kategorie C.


Přílohy
- Opatření k IT bezbečnosti_vysvětlení a změna zadávací dokumentace č1.pdf (437.30 KB)
- Opatření k IT bezbečnosti_zadávací dokumentace_příloha č1_Podrobná specifikace předmětu plnění VZ_příloha kategorie C_změna ZD č1.xlsx (17.49 KB)