Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2020 13:43:46
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje doplnění zadávací dokumentace č. 1 v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Doplnění zadávací dokumentace č. 1_SIGNED.pdf (198.11 KB)
- Část 3_Seznam lokalit_aktualizace 10_2020_Oblast1.zip (41.74 MB)
- Část 3_Seznam lokalit_aktualizace 10_2020_Oblast2.zip (40.15 MB)
- Část 3_Seznam lokalit_aktualizace 10_2020_Oblast4.zip (18.78 MB)
- Část 3_Seznam lokalit_aktualizace 10_2020_Oblast5.zip (30.77 MB)
- Část 3_Seznam lokalit_aktualizace 10_2020_Oblast6.zip (13.40 MB)