Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II. etapa, 1. část
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2019 11:07:53
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel tímto uveřejňuje doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- Koupaliště Lhotka II1_doplnění zadávací dokumentace č1.pdf (263.08 KB)