Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2022 13:20:01
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 2 v souladu s ust. §§ 98 a 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Datové propojení a provoz_vysvětlení a změna zadávací dokumentace č2.pdf (392.78 KB)