Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2022 14:15:40
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje změnu zadávací dokumentace č. 1 v souladu s ust. § 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Datové propojení a provoz_změna zadávací dokumentace č1.pdf (354.45 KB)