Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2021 18:05:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č4.pdf (197.49 KB)