Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4
Odesílatel Gabriela Sýkorová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2021 13:28:02
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (168.05 KB)