Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Prahy 4
Odesílatel Hana Valtová
Organizace odesílatele Městská část Praha 4 [IČO: 00063584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 14:19:16
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel tímto uveřejňuje změnu zadávací dokumentace č. 1 v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně přikládá opravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace Krycí list nabídky.


Přílohy
- změna zadávací dokumentace č. 1.pdf (347.50 KB)
- Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Prahy 4_zadávací dokumentace_příloha č2_Krycí list nabídky_uprDI1.docx (17.98 KB)