Veřejná zakázka: Zdravotnické centrum Kosmos, Praha 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 169
Systémové číslo: P21V00000041
Evidenční číslo zadavatele: VZP/21/069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-031327
Datum zahájení: 26.08.2021
Nabídku podat do: 11.10.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zdravotnické centrum Kosmos, Praha 4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provedení rekonstrukce severozápadní části objektu Novodvorská 1013/151, Praha 4, k.ú. Lhotka (část Kulturního centra Novodvorská).
Stavební úpravy se týkají především části bývalého kina Kosmos včetně zázemí, které bylo v minulých letech přestavováno na relaxační centrum s bazény a vířivkami. V současné době je stavba zakonzervována. Stavebními úpravami dojde ke změně účelu užívání na zdravotnické ambulantní zařízení. Stavba, která má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, bude provedena v systému „Shell and core“, tzn., že budou provedeny hlavní stavební práce související s rekonstrukcí a finálně zhotoveny jen některé provozy zdravotnického zařízení. Většina nosných konstrukcí je již provedena, pozemek i objekt jsou připojeny na technickou infrastrukturu. Bude proveden zbytek svislých i vodorovných nosných konstrukcí, svislé nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy, podhledy, technická a technologická zařízení, zateplena fasáda.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 60 482 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy