Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 161
Systémové číslo: P21V00000033
Evidenční číslo zadavatele: VZP/21/058
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-036146
Datum zahájení: 02.07.2021
Nabídku podat do: 04.08.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provedení stavebních úprav dvoupodlažního objektu služebny Policie ČR, Bojanovická 2848/1, Praha 4, které budou prováděny za částečného provozu. Stavební úpravy se týkají úpravy vnitřní dispozice objektu a dále modernizace technologických prvků stavby – profesí ÚT, ZTI, VZT, silnoproud a slaboproud. Celý objekt bude zateplen, na střeše objektu je navržena bezúdržbová extenzivní zeleň. Do nosných konstrukcí objektu se nezasahuje.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 4
 • IČO: 00063584
 • Poštovní adresa:
  Antala Staška 2059/80b
  140 46 Praha 4
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha4.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky